Kroningsnummer

Verschenen op 06-04-2013

De actualiteit heeft een extra themanummer
opgeleverd: het kroningsnummer. Afgebeeld is
een drukproef met kleurstalen en aanwijzingen
over kleine veranderingen in het ontwerp voor
de inhuldigingspostzegel 1980 Koningin Beatrix
Collectie: Museum voor Communicatie, Den
Haag. Het museum richt voor de gelegenheid
een extra tentoonstelling in: “Ontwerpen voor
de koning in Museum voor Communicatie” van
25 april t/m 30 juni. Zie ook pagina 270 in dit
nummer.

INHOUD FILATELIE

Uit de wereld van de filatelie ........................................................ 236
Verzamelgebied Nederland .......................................................... 238
Verzamelgebied België ................................................................ 239
De Posthoorn .............................................................................. 240
Maximafilie ................................................................................. 244
Bondspagina’s ............................................................................. 246
Wij lazen voor u .......................................................................... 248
Frankeren met guldenzegels stopt ................................................. 250
‘Oranje’ drukt zijn stempel ............................................................ 254
Hoe Beatrix verdween van het postwaardestuk ............................... 260
Beatrix in de West ....................................................................... 262
Filatelistische evenementen .......................................................... 266
WO I Indiase civiele censuur van post (1914-1918) ........................ 268
Nederlandse Stempels ................................................................. 271
Ontwerpen voor de koning in Museum voor Communicatie .............. 270
Koningin Beatrixpostzegels, op Nederlandse ‘Direct Mail’ ................. 272
Postzegelboekjes ......................................................................... 276
Nieuwe uitgiften ........................................................................... 278
Thematisch panorama .................................................................. 284
Kleine annonces .......................................................................... 286


U bent nu hier: De filatelie » Edities » Kroningsnummer

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap