Naamstempels/Puntstempels Hulpkantoren

Verschenen op 07-11-2013

Kleinrondstempels van hulpkantoren zijn geen
bijzonderheid, evenmin als puntstempels
bijzonder zijn. Dat de combinatie op poststuk
van kleinrondstempel van een hulpkantoor en
een puntstempel op een briefomslag wel
bijzonder is beschrijft Harrie Jans in dit nummer.

INHOUD

Uit de wereld van de filatelie ......................................................... 646
De Posthoorn ................................................................................. 648
Bondspagina .................................................................................. 652
Maximafilie.................................................................................... 654
Nieuw bij PostNL.............................................................................. 655
Verzamelgebied Nederland ........................................................... 656
Verzamelgebied België ................................................................... 657
Wij lazen voor u ............................................................................. 658
Strijd over de guldenzegel lijkt gestreden ........................................... 660
Nederlandse Stempels ................................................................... 662
WO I Indië in een woelige wereld (2) ................................................ 664
COVAL brieven ................................................................................ 668
Overgang naamstempel naar kleinrondstempel op hulpkantoren........ 672
Gijzeling tegen vervalsers / Geen kunst op Amerikaanse postzegel....... 677
Tweede portcontroleproef, met een sosma, bij de Nederlandse post ... 678
Opkomst en teloorgang van Nederlandse postkantoren (2) ................ 680
Filatelistische evenementen .......................................................... 684
J. Allard: fotograaf en filatelist ....................................................... 686
De post uit de voormalige Freie stadt Danzig (1) ................................. 688
De postzegelcode: Het verzamelen waard?! ........................................ 693
Bolivia, land van “El Condor Pasa” ..................................................... 696
Postzegelboekjes ........................................................................... 698
Nieuwe uitgiften ............................................................................ 700
Verenigingsadressen ......................................................................706
Thematisch panorama ................................................................... 708
Kleine annonces ............................................................................. 710


U bent nu hier: De filatelie » Edities » Naamstempels/Puntstempels Hulpkantoren

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap