Bonifatius

Verschenen op 04-09-2014

Bij de voorpagina:

We hebben het allemaal op school

geleerd: Bonifatius werd in 754 bij

Dokkum vermoord.

Leon Mijderwijk beschrijft niet alleen

de dood van deze vroegmiddeleeuwse

Angelsaksische missionaris, maar ook zijn

leven.

Afgebeeld is een getekend ontwerp

van Hubert Levigne voor de postzegel (NVPH 646) uit 1954.

(collectie Museum voor Communicatie, Den Haag)

 

INHOUD:

Uit de wereld van de filatelie ..................................................... 504

Verzamelgebied Nederland ........................................................ 506

Maximafilie.................................................................................. 507

Verzamelgebied België .............................................................. 508

Bondspagina’s ............................................................................ 510

Kraamkamer 2 ........................................................................... 512

Bezoek aan het postmuseum 2: Sint-Petersburg ..................... 514

Wij lazen voor u ......................................................................... 516

Estafette WOII 2: September 1944 ......................................... 518

Nieuw bij PostNL ....................................................................... 520

Achter de streepjes (1) ............................................................ 522

Naar de tandarts .................................................................................................... 526

Moord uit 754 centraal op zegels Bonifatius ........................... 528

De Posthoorn ............................................................................. 531

Hoera, vijftig! ............................................................................ 534

Postgeschiedenis van Tsjecho-Slowakije (3 vervolg) ........... 536

Filatelistische evenementen .................................................... 538

De eerste Nederlandse briefkaart met eerstedag afstempeling 540

Oost-Pruisen in de eerste wereldoorlog: de slag bij Tannenberg (2)  542

Sieb Posthuma (1960-2014) .................................................. 544

Postzegelboekjes ...................................................................... 546

Nieuwe uitgiften ........................................................................548

Thematisch panorama .............................................................. 556

Kleine annonces ........................................................................ 558


U bent nu hier: De filatelie » Edities » Bonifatius

Nieuw nummer
verscheen op 06-05-2020Filatelie - 6-5-2020
Laatste nummer
verscheen op 01-04-2020Filatelie - 1-4-2020

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap