Spoedappel 'guldenkwestie'

Spoedappel 'guldenkwestie'

In het over een aantal dagen verschijnende septembernummer van Filatelie leest u dat PostNL uitstel had gevraagd op het door de NVPH cs aangespannen spoedappel inzake de ongeldigverklaring van de guldenzegels per 1 november aanstaand.

Dat was inderdaad de stand van zaken bij het ter perse gaan van dit nummer.

Het uitstel werd echter niet verleend, en de zaak diende op het geplande tijdstip: donderdag 29 augustus jl. Onderstaand verslag is van Edwin Voerman, die bij de zitting aanwezig was.

Na de uitspraak in kort geding, waarin de rechter verklaarde het onderwerp te ingewikkeld te vinden om een voorlopige uitspraak te doen, besloot de NVPH een bodemprocedure in te stellen die tot een definitieve uitspraak zou moeten leiden omtrent de rechtmatigheid van het door PostNL genomen besluit. De bodemprocedure is inmiddels aanhangig gemaakt, maar zal naar verwachting veel tijd kosten. Een definitieve rechterlijke uitspraak kan dan ook pas worden verwacht ver na de deadline van 1 november a.s.

Reden voor de NVPH om te proberen de aangekondigde maatregel van PostNL voorlopig te bevriezen middels een voorlopige voorziening, door hoger beroep in te stellen van het verloren kort geding.

Wat op de zitting bij het gerechtshof opviel, was dat de procestechnische vraag (of sowieso wel een voorlopige voorziening kon worden getroffen en de eerste rechter hier naar juistheid negatief over had beslist) weinig aandacht kreeg. Kennelijk was dat debat reeds uitvoerig in de schriftelijke stukken gevoerd. Inhoudelijk werden bij het gerechtshof min of meer dezelfde argumenten aangedragen als in eerste instantie.

De advocaat van de NVPH betoogde dat PostNL niet bevoegd is tot het eenzijdig ongeldig verklaren van de frankeergeldigheid van de guldenzegels. Een private partij kan nu eenmaal niet eenzijdig door haar aangegane verplichtingen opzij schuiven indien het haar zo uitkomt. De Algemene Voorwaarden zijn in dit verband irrelevant omdat die op de postvervoerovereenkomst slaan en niet op de postzegel zelf. De door PostNL aangevoerde wenselijkheid om van de guldenszegels af te komen uit hoofde van doelmatigheid (ze zouden niet meer goed kunnen worden gecontroleerd door het systeem) werd door de advocaat van de NVPH van tafel geveegd. Je kunt hieraan niet de bevoegdheid ontlenen je wederpartij te duperen. Het fraudeverhaal gaat ook niet op, want in eurozegels wordt net zo goed gefraudeerd. De advocaat van de NVPH verweet PostNL powerplay en geen enkel respect te koesteren voor haar klanten.

Het betoog van de advocaat van PostNL kwam er op neer dat wie nu nog een flinke voorraad guldenzegels heeft ofwel speculant ofwel handelaar is en dat de posterijen zich om dit soort lieden niet hoeven te bekreunen. Die partijen hebben immers zelf gekozen voor de goede en de kwade kansen van waardeschommeling en er is nooit sprake geweest van een garantie op de looptijd van de zegels. Verder zou het nog maar om een beperkt belang gaan in handen van enkelen. PostNL wil dat haar Algemene Voorwaarden worden gerespecteerd. Tenslotte betoogde de advocaat van PostNL dat de NVPH financieel niet in staat is om de negatieve gevolgen van het eventueel tijdelijk verlengen van de geldigheid van de guldenzegels tot de uitspraak in de bodemprocedure er is, kan dragen. Reden temeer waarom zij het Hof verzocht het verzoek van de NVPH af te wijzen.

Dit laatste staaltje ‘David tegen Goliath’ was niet erg chique van PostNL en het is te hopen dat het gerechtshof hier doorheen kijkt. Het laat overigens mooi zien hoe PostNL tegen haar trouwe klanten aankijkt. Niet dus. Ze ziet ze niet staan.

Uitspraak 24 september of zoveel eerder als het arrest gereed is”.

Noot van de redactie:

Zodra de uitspraak daar is wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gehouden via het nieuws op deze site.

In het novembernummer van Filatelie zal Edwin Voerman, samen met Ben de Deugd (advocaat) nader ingaan op dit arrest.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Spoedappel 'guldenkwestie'

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap