De Postwet van Dirk!

Nooit van gehoord zegt u? Kan kloppen. Omgekeerd heeft Dirk waarschijnlijk nooit van de Postwet gehoord!

Wat is het geval: In grote delen van het land zit tussen de reclamefolders een kaartje van Dirk, voor Valentijn. Dirk is (het) Dirk van den Broek (concern). De grote kruidenier in het rood.

Rood ja, da's ook de kleur van het kaartje met de ingedrukte 'postzegel' 1 Nederland.

U kunt het kaartje inleveren, dan krijgt u een roos. De ingedrukte 'postzegel' lijkt sprekend op een echte Nederlandse postzegel. Inclusief het cijfer 1, de landsnaam en -zie de koningszegels- het jaartal.

Een nietszeggende hartjesafbeelding.

Dirk heeft echter nimmer de Postwet gelezen, hoewel, zoals iedere landgenoot, behoort ook Dirk de wet te kennen. Wat Dirk doet, mag namelijk niet. het is in strijd met -in ieder geval- artikel 36 van de Postwet:

 

Artikel 36

   1.Het is aan andere postvervoerbedrijven dan verleners van de
    universele postdienst verboden postzegels of 
	postzegelafdrukken te vervaardigen, te verspreiden of ter
	verspreiding in voorraad te hebben
    met daarop de vermelding 'Nederland'.

   2.Het is verboden zegels, zegelafdrukken, stempelafdrukken of
    aanduidingen op zodanige wijze te bezigen, dat zij ten onrechte
	de indruk kunnen wekken, dat de bescheiden of voorwerpen,
	waarop zij voorkomen, door een verlener van de universele
	postdienst behandeld of van een verlener van de universele
	postdienst afkomstig zijn.

Benieuwd naar de reactie van PostNL!

U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » De Postwet van Dirk!

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap