Hij is er weer!

De jaarlijkse cd-rom van Maandblad Filatelie is weer verschenen. Voor het kleine bedrag van € 10, inclusief verzendkosten, komt u in het bezit van de cd-rom met de volledige jaargang 2014 van uw maandblad. Volledig, dus van kaft tot kaft, inclusief de advertenties. Het is één doorzoekbaar pdf bestand van alle elf verschenen nummers.

De cd-rom is menu gestuurd (alleen Windows), maar het pdf bestand is ook op de Mac bruikbaar. 

Nog beperkt zijn ook de oudere jaargangen (vanaf de start met jaargang 2004) nog beschikbaar. Ook deze kosten € 10 per stuk.

U kunt bestellen door het juiste bedrag over te maken op de onderstaande rekening. Vermeld daar duidelijk bij welke jaargang(en) u wenst en het adres waarheen het gezonden moet worden.

Bankrekening NL64 INGB 0000 7069 68
t.n.v. van de Penningmeester St. Ned. Maandblad voor Philatelie, Leiden


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Hij is er weer!

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap