Kleine annonces

U bent u reeds geïnformeerd (vorige bericht) over het aanleveren van advertenties en kleine annonces op een nieuw adres.

Voor de lezers die kleine annonces willen plaatsen -die dienen altijd vooruit betaald te worden- is nog van belang dat er ook een nieuw rekeningnummer is waarop de betaling hiervan kan geschieden.

Dit is: IBAN: NL11INGB 0008 5914 03

ten name van Stg. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie

 

 


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Kleine annonces

Nieuw nummer
verscheen op 06-05-2020Filatelie - 6-5-2020
Laatste nummer
verscheen op 01-04-2020Filatelie - 1-4-2020

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap