Roerig Istanbul

Dat het al geruime tijd onrustig is in Turkije, is geen nieuws. Ook op filatelistisch vlak lijkt er momenteel niets veranderd te zijn.

Toch is voor ons filatelisten de situatie in Turkije op korte termijn van belang. Wat is het geval:

De UPU, de Wereldpostvereniging, vergadert eens in de vier jaar en iedere keer in een ander land. Zo'n congres wordt jaren van tevoren voorbereid.

Nu staat de UPU echter tegen een Turkije aan te kijken dat anders is dan een aantal jaren geleden. Zelfs anders dan een goede maand geleden.

De vraag doet zich dus voor of de UPU het veilig en verantwoord genoeg acht om het congres, dat duurt van 19 september tot en met 7 oktober, gewoon doorgang te laten vinden.

Na consultatie van het UNDSS (United Nations Deparment of Safety and Security) is men daar nog niet van overtuigd.

Op 2 augustus reisde de top van de UPU af naar Turkije voor overleg. Hoewel de Turkse gastheren allerlei rapporten voorlegden over de veiligheid van de congresgangers was de UNDSS er niet van overtuigd dat de veiligheid goed geborgd is en heeft afgeraden het congres te laten doorgaan.

Al voor de couppoging, op 4 juli, had de UPU bij UNDSS een veiligheidsanalyse opgevraagd.

Op 11 augustus heeft de directeur-generaal, Bishar A. Hussein, een brief doen uitgaan aan de 'Counsel of Administartion' van de UPU en heeft hen voor een buitengewone vergadering op het UPU kantoor in Bern uitgenodigd op 29 augustus. Direct na dit eendaags congres zal een beslissing worden genomen of het geplande UPU congres in Istanbul kan plaatsvinden.

Een heel bijzondere situatie dus! 

Of de voor 20 september geplande emissie van Turkije betreffende dit congres zal verschijnen, is dus ook onduidelijk.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Roerig Istanbul

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap