In memoriam Jan Spijker

Ons bereikte het bericht dat de heer Jan Spijker op donderdag 1 juli is overleden. Namens de KNBF waren bij de begrafenis op maandag 5 juli aanwezig de heren Walraven en Mol. De heer Spijker was jarenlang een markante persoonlijkheid binnen onze hobby. Hij was jurylid waarbij iedere verzamelaar een willig oor bij hem vond. In de lokale postzegelwereld was hij gekend als erevoorzitter van zijn vereniging in Leiden en was hij zeer actief in het rondzendverkeer van deze vereniging.

Van huis uit was hij verzekeringsagent en was lid van het Bondsbestuur in de jaren '80 van de vorige eeuw. Vanuit zijn kennis heeft hij voor de KNBF (toen NBFV) een verzekeringsportefeuille opgezet waar vele verenigingen en individuele leden nog steeds gebruik van maken. Het verzekeringswezen is binnen onze organisatie een pijler geworden in de dienstverlening naar onze leden.
Binnen het Bondsbestuur was hij zeer nauw betrokken bij het opzetten van het Audio Visueel Centrum (AVC) voor de dialezingen, jarenlang (ook nadat hij het Bondsbestuur al had verlaten) was hij de stuwende kracht van het AVC.
Als voorzitter van vele bekertoernooien gaf hij ongezouten maar correct zijn oordeel over de aangeboden lezingen.
Velen hebben naar aanleiding van deze opmerkingen hun voordeel kunnen doen met de opbouw van hun collectie.
We hebben in Jan Spijker een markant filatelist gekend en deelgenoot mogen zijn van de wijze waarop hij zich inzette voor de georganiseerde filatelie.
Van de KNBF ontving hij de gouden Bondsspeld en werd later benoemd tot Lid van Verdienste.
Jan Spijker is 80 jaar oud geworden.

Hij ruste in vrede.

 


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » In memoriam Jan Spijker

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap