KNBF past regels aan

BELANGRIJKE MEDEDELING

voor exposanten en organisatoren van tentoonstellingen

Het Bondsbestuur van de KNBF heeft, op voorspraak van de Advies Commissie Juryzaken (ACJ), een aantal wijzigingen aangebracht in het Bondstentoonstellingsreglement.

Deze wijzigingen treden beging 2019 in werking na publicatie van het aangepaste Bondstentoonstellingsregement op de website van de KNBF.

De belangrijkste wijzigingen volgen hier puntsgewijs.

 

5.1a De categorieën 2 en 3 worden samengevoegd tot categorie 2.

In deze categorie kunnen dus collecties worden ingezonden die niet eerder werden tentoongesteld.

 

5.5e Nieuw! Kleine collecties (die dus meer dan een kader groot zijn maar minder dan het minimum per categorie) zullen op proef beoordeeld kunnen worden. Deze beoordeling heeft uitsluitend nationale waarde. Vooralsnog komt men daar - tot het moment dat de FIP eventueel de regels aanpast - niet verder mee en kan er niet internationaal tentoongesteld worden. Wel is het mogelijk te promoveren van categorie 2 naar categorie 1. De beoordeling heeft ook (vooralsnog) geen waarde voor buitenlandse nationale tentoonstellingen. Het is dus niet mogelijk, als men hier werd beoordeeld in categorie 1, dat men dan ook in bijvoorbeeld België of Duitsland in categorie 1 kan tentoonstellen.

 

7.1 Het systeem van Nederlandse puntenwaardering komt te vervallen.

Voor beide klassen wordt het FIP puntenwaarderingssysteem toegepast.

 

8.5 Om toegelaten te worden tot categorie 1, dient men met de collectie minimaal 75 punten behaald te hebben in categorie 2.

Om internationaal te worden toegelaten moet nationaal in categorie 1 80 punten of meer behaald zijn.

 

9.3 Aantal inzendingen per deelnemer: Dit artikel vervalt.

*******************

In verband met de aanpassingen van het Bondstentoonstellingsreglement kan er nog tot 15 december 2019 aangemeld worden voor de Nationale Tentoonstelling Gouda 2019 (categorie 1 en 2). www.sfeg.nl


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » KNBF past regels aan

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap