KNBF geeft Costerus-zegel uit

De KNBF introduceerde onlangs de eerste zegel uit een serie persoonlijke zegels met afbeeldingen van de diverse filatelistische onderscheidingen, zoals die door de Bond worden verleend voor speciale verdiensten. Als eerste verschijnt een zegel met een afbeelding van de Costerus medaille. In komende jaren zal steeds één zegel worden uitgegeven tijdens de Week van de Filatelie, met als onderwerp één van de onderscheidingen. 

Het bestuur van de toenmalige Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars besloot , op initiatief van Costerus, in zijn vergadering van 29 januari 1922 tot de instelling van een Bonds-medaille. Artikel 2 van de daarop betrekking hebbende statuten luidde: "Het uitreiken dezer medaille en van het diploma bedoelt hulde te breng aan personen, die zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben door wetenschappelijke navorschingen of gepubliceerde bijdragen op philatelistisch gebied".Op www.knbf.nl is een volledige beschrijving te vinden van de levensloop van W.P. Costerus. William Pieter Costerus Pzn (24 november 1875 - 3 november 1951) werd geboren in Edam. Costerus verzamelde al jong van alles, ook postzegels, postwaardestukken en poststukken. Hij heeft zich vrijwel uitsluitend tot het verzamelen van postwaardestukken. Hij was lid van de Nederlandsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars, later ook van Breda, Hollandia, l'Association des Collectionneurs d'Entiers Postaux (Parijs), de Société d'Etude de l'Entier Postal (Brussel), de Berliner Ganzsachen-Sammler Verein en de Royal Philatelic Society (Londen). Van 1918 tot 1928 en van 1937 tot september 1939 was hij bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, eerst als 'directeur van de verkoophandel', daarna als bibliothecaris. Hij was lid van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Voor dit laatste lidmaatschap moest hij in 1926 bedanken wegens drukke werkzaamheden. In 1924 werd Costerus in het Bondsbestuur gekozen. In 1941 werd hij gekozen tot voorzitter van de Bondsraad. De zegels zijn verkrijgbaar tijdens Postex voor € 7,50 per velletje - met KNBF-ledenpas voor € 6,50. Een velletje kan ook bij het Bondsbureau worden besteld, door het overmaken van € 8,00 (incl. porto) op rekening nummer 3264776 t.n.v. NBFV afd. Bijz. Activiteiten te Utrecht. Denkt u vooral wel aan het vermelden van uw adres op uw overschrijving.

 


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » KNBF geeft Costerus-zegel uit

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap