Watersamenwerking

De Verenigde Naties hebben 2013 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Samenwerking op het Gebied van Water (IYWC). Hiermee wil de organisatie de bewustwording rond het belang van internationale samenwerking op dit terrein versterken. Water is volgens de organisatoren een universeel thema, dat invloed heeft op vele aspecten van het leven. Tijdens 2013 zal in de landen die aan het project deelnemen veel aandacht uitgaan naar een efficiënt waterbeheer. Ook internationale samenwerking zal worden gestimuleerd om zodoende te komen tot internationale wettelijke kaders waarbinnen op watergebied langdurig kan worden samengewerkt.
Door het afkondigen van 2013 als IYWC, erkent de internationale gemeenschap het belang van vredevol en duurzaam beheer en gebruik van water. Het stimuleren van samenwerking in waterbeheer creëert, volgens de initiatiefnemers, wederzijds respect tussen de gebruikers en draagt bij tot vrede, veiligheid en duurzame economische groei. De Verenigde Naties zien water als een middel dat kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling en tevens kan, indien water op een verantwoorde en efficiënte manier wordt gebruikt, armoede en honger in de wereld worden teruggedrongen.
De Spaanse posterijen schenken met een bijzonder zegel aandacht aan het ‘Waterjaar'. Begin deze maand verscheen een zelfklevende zegel van € 0.90.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Watersamenwerking

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap