Braziliaanse posthistorie

Dit jaar is het 350 jaar geleden, dat in Brazilië sprake was van de het eerste postverkeer. Reden voor de Braziliaanse posterijen om dit feit binnenkort te herdenken met een serie postzegels. Op 25 januari verscheen in dit kader een vel met 24 zegels, waarop de geschiedenis van het postale- en telegraafverkeer uitvoerig in beeld is gebracht. Vanaf het eerste zeilschip in 1663, dat de verbindingen met het moederland Portugal onderhield, tot aan de dag van vandaag wordt deze geschiedenis op een fraaie manier onder de aandacht van de postzegelgebruikers en -verzamelaars gebracht.
Zo zien we onder andere diverse middelen van postvervoer, de eerste postzegels en de introductie van de telegraaf met bijhorende seinsleutel van Bréguet. Ook Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Braziliaanse postverkeer. In 1940 werd Transorma-apparatuur aangeschaft om het sorteren van poststukken te automatiseren. Dit apparaat was ontwikkeld door postambtenaar J.J.M.L. Marchand.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Braziliaanse posthistorie

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap