Zeg maar Henk!

Tja, als u iets met deze titel tegenkomt op internet zit u als filatelist waarschijnlijk niet direct op het puntje van uw stoel!

Toch zou dat moeten, tenminste als u Nederland of België verzamelt.

Onder de titel: 'Zeg maar Henk tegen de chef'

Ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg

publiceerden Kristel Beyens (België) en Miranda Boone (Nederland) vorige maand dit interessante boekwerk.

Nee, geen boek voor, van of over filatelisten, maar -ongetwijfeld- taaie kost voor vakbroeders in de rechtsgeleerdheid. Over de gevangenis!

Een stukje tekst uit de uitnodigingsbrief voor de presentatie van het boek op 1 maart j.l.:

Sinds februari 2010 verblijven er Belgische gedetineerden in de Nederlandse penitentiaire inrichting Tilburg. Zij verblijven daar in een hoofdzakelijk Belgisch regime dat gevoerd wordt door Nederlands personeel onder een gemengde Belgisch-Nederlandse directie. Tot deze bijzondere constructie hebben de Belgische en de Nederlandse regering besloten, omdat in Nederland al jaren sprake is van een dalende detentiepopulatie, terwijl in België juist een nijpend tekort is aan celcapaciteit. 

Dit is natuurlijk niet echt spannend in ons postzegelwereldje. Toch is een hele kleine passage in dit boek voor ons van interesse:

3.4.4 Contact met de buitenwereld
De samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en België gaat tevens in op het recht van contact met de buitenwereld. Zo is bepaald dat gedetineerden de mogelijkheid hebben om dagelijks brieven te verzenden en de voor hen bestemde post te ontvangen. De te verzenden post van de gedetineerden wordt met het Juridisch kader 35 reguliere vervoer van Tilburg naar Wortel (=België -red.-) overgebracht om van daaruit te worden gepost. De te ontvangen post wordt vanuit Wortel naar Tilburg overgebracht (artikel 13 SWOK)............

.............Conform de samenwerkingsovereenkomst kunnen gedetineerden post versturen en ontvangen via de strafinrichting te Wortel; de Belgische posttarieven gelden.


ISBN: 978‐90‐5931‐948‐6 ; paperback ; 223 pagina's ; € 45,00

Uitgave: www.boomlemma.nl


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Zeg maar Henk!

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap