HOT! UPDATE! FRAUDEZAAK

Vandaag, 12 april werd de uitspraak gepubliceerd gedaan door de Rechtbank te Amsterdam in de postzegelfraude zaak.

 

Inhoudsindicatie: Eiseres PostNL is het slachtoffer geworden van professionele en georganiseerde postzegelfraude op grote schaal. Het gaat om vervalsingen van de “Beatrix-zegel” en de “zakenzegel” (de laatste ook bekend als “Van Halem-zegel”), die via meerdere websites te koop werden aangeboden. Gebruik werd gemaakt van geprefrabiceerde stickervellen met meestal één echte postzegel, waardoor de geautomatiseerde controlesystemen van PostNL konden worden omzeild. De rechtbank heeft geoordeeld dat gedaagden, twee bedrijven en twee natuurlijke personen (directeuren van de betreffende bedrijven) in groepsverband hebben samengewerkt en aldus inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van PostNL en ook anderszins onrechtmatig hebben gehandeld. De totale omvang van de schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld, wel wordt alvast een voorschot van € 2.600.000,- toegewezen. Ook moeten alle nog aanwezige vervalste zegels aan PostNL worden afgegeven.

5.  De beslissing 
De rechtbank 


5.1.  veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om aan PostNL te voldoen alle geleden en nog te lijden schade dan wel tot afdracht van de ten gevolge van de inbreuk op de auteursrechten van PostNL genoten winst, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 24 februari 2012 tot de dag der algehele voldoening, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 

5.2.  veroordeelt [X] c.s. hoofdelijk om als voorschot op de schadevergoeding als bedoeld onder 5.1 aan PostNL te voldoen een bedrag van € 2.600.000,- (zegge: twee miljoen zeshonderdduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 februari 2012 tot de dag der algehele voldoening; 

5.3.  beveelt dat [X] c.s. binnen vijf (5) werkdagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers schriftelijk verzoekt, onder overlegging van een kopie van dit vonnis, de door of wegens [X] c.s. geleverde valse postzegels met daarop de vermelding “Nederland”, waaronder alle vervalsingen en andersoortige verveelvoudiging van de Beatrix-zegels en Van Halemzegels (hierna gezamenlijk steeds aan te duiden als: de valse postzegels), zo spoedig mogelijk aan PostNL te retourneren op het adres van haar advocaat (mr. T.R.B. de Greve, Stibbe NV, Stawinskylaan 2001 te 1077 ZZ Amsterdam), onder aanbieding door [X] c.s. aan die afnemers van vergoeding van de van de aan terugzending verbonden transportkosten en voorts de advocaat van PostNL binnen voornoemde termijn kopie te verstrekken van ieder van de voornoemende schriftelijke verzoeken; 

5.4  beveelt [X] c.s. om binnen vierentwintig uren na betekening van dit vonnis alle zich onder hen bevindende valse postzegels aan PostNL af te geven op het adres van haar advocaat; 

..............

Dit is slechts een deel van de beslissing! Compleet te vinden bij de bron van deze melding: www.rechtspraak.nl

 

Dagblad De Limburger www.limburger.nl publiceert vandaag (13/4) hierover met naam en toenaam. Onderstaand de letterlijke tekst:

 

Vago BV moet PostNL 2,6 miljoen voorschot betalen

Directeur J. L van Vago BV in Sittard moet PostNL een eerste schadevergoeding betalen van 2,6 miljoen euro in verband met omvangrijke postzegelfraude. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank Amsterdam. Het ging bij de fraude om vervalsingen van de ‘Beatrix-Zegel’ en de ‘Zakenzegel’. De postzegels werden via veertien websites verkocht voor een prijs die gemiddeld 30 procent onder de op de zegels vermelde prijs lag. Ze werden vooral gebruikt voor het verzenden van de duurdere, aangetekende stukken, pakketten en internationale zendingen.

 

Sittard
Van onze verslaggever

De totale schade moet nog in een aparte procedure worden vastgesteld, zo ook de straf voor zeven andere verdachten. Amsterdamse rechtbank acht bewezen dat J.L. van Vago en D.W. van Philamunt BV in Sittard samenwerkten bij deze fraude, die zo’n twee jaar geleden door PostNL werd opgemerkt.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » HOT! UPDATE! FRAUDEZAAK

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap