Nieuwe voorzitter Po & Po

Afgelopen zaterdag, 8 juni, was het een dubbel afscheid bij Po & Po: De zaalruimte in Ede werd noodgedwongen voor het laatst als vergaderruimte gebruikt èn de voorzitter trad af.

Een op zich saaie jaarvergadering zonder enig vuurwerk werd besloten met bestuursverkiezingen. Volgens rooster van aftreden werden diverse bestuursleden -volgens verwachting- unaniem herkozen.

Buiten het rooster van aftreden om had voorzitter Peter Poortvliet al enige tijd geleden aangegeven op deze vergadering tussentijds te willen aftreden om vervolgens niet meer herkiesbaar te zijn.

Gelukkig werd tijdig een nieuwe kandidaat gevonden en door het bestuur voorgedragen. Zoals bij de meeste vereniginging stonden verdere kandidaten niet in de rij -sterker nog: er was geen tegenkandidaat- zodat de voorgestelde kandidaat voorzitter, Rien de Jong uit Waddinxveen, unaniem werd gekozen.

Po & Po is een der grootste gespecialiseerde verenigingen met zo'n 560 leden. Po & Po staat voor Poststukken en Poststempels. De vereniging kent een hoge mate van specialisatie en beweegt zich voornamelijk op het Nederlands verzamelgebied.

Het is ook een levendige vereniging en sinds 1973 wordt er een interessante boekenreeks uitgegeven in de serie Posthistorische Studies. Het meest recente deel is alweer deel 28 in de reeks.

Daarnaast verschenen (en staan nog te verschijnen) talloze andere publicaties waaronder de bekende 'Geuzendam' catalogus postwaardestukken, de PEP (stempelhandboek), Suriname etc.

 

foto: links Rien de Jong, rechts Peter Poortvliet. In het midden lacht redacteur Piet Miesyerus de overdracht toe.


U bent nu hier: De filatelie » Nieuws » Nieuwe voorzitter Po & Po

Nieuw nummer
verscheen op 06-04-2021Filatelie - 6-4-2021
Laatste nummer
verscheen op 02-03-2021Filatelie - 2-3-2021

Website design by A-side media

RSS Feed | Disclaimer | Sitemap